Frakt och Returer

Fraktkostnad inom Sverige:

En fraktavgift på 49kr tillkommer på ett köp som inte överstiger den totala summan 400 kr. I de fall du ångrar ditt köp så återbetalas alla dina utlägg. (OBS! Vid utnyttjad retufraktsedel debiteras du 50kr som dras av vid ev återbetalning).

Leverans inom Sverige:

En beställning som vi mottager innan kl 14.00 skickas normalt samma dag eller nästföljande helgfri vardag.

Vi använder oss utav Posten samt DB Schenker för att skicka våra paket. Större paket skickas oftast med DB Schenker. Posten samt DB Schenker transporterar din order till din närmaste servicepoint där du får hämta ut ditt paket.

Slutsålda varor kan vi tyvärr inte lämnas någon leveranstid på eftersom det inte är säkert att exakt samma vara kommer in i lager igen.

Brandyard.se ansvarar för varan tills dess att varan är utlämnad till dig som kund.

Outlöst försändelse

För paket som inte hämtats ut och som inte avbeställts och gått i retur till oss på brandyard.se debiteras du en avgift på f.n. 300kr inkl moms för att täcka våra transport och hanteringskostnader.

Ångerrätt/Öppet köp

När du handlar från oss på brandyard.se har du alltid rätt att inom 30 dagar ångra ditt köp (från det att vi skickat dina varor tills att vi fått tillbaka dem från dig) utan att ange någon särskild anledning. Men vi ber dig att vara aktsam när du packar upp och provar din vara så att den, om du ångrar dig, kan skickas tillbaka till oss i samma skick som du tog emot den, det vill säga hel, oanvänd och ren. Ej godkända returer skickas tillbaka till dig som kund och du debiteras för returfrakten.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta brandyard.se´s kundtjänst via vårt Returcenter. Uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Vid retur med brandyard.se´s utsända adresslapp står brandyard.se för risken av varan från det att du lämnar den på närmaste servicepointställe. Önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med brandyard.se står du själv för fraktkostnad samt risken för varan fram tills dess att den mottagits av oss på brandyard.se.

Varor som skickas i retur skall vara oanvända och skickas tillbaka med sin orginalförpackning. Att till exempel klistra fast adresslappar och dyl direkt på skokartongen och skicka utan ytterligare emballage innebär att kartongen inte kan säljas igen, vilket medför avdrag på varans pris (fr.o.m. 50kr). Emballera paketet väl för att undvika fraktskador. Varor som returneras mot postförskott eller bussgods kommer ej att lösas ut.

Reklamation

Om en vara är felaktig (gäller det transportskada, se nedan) bör du reklamera denna till brandyard.se inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan.

Vi vill att du undersöker alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Vid en reklamation bör du kontakta brandyard.se´s kundtjänst via vårt Returcenter. Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer från oss. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan. I de fall där vi bedömer att en ev defekt snabbast kan åtgärdas på ett godtagbart sätt hos en auktoriserad skomakare, äger brandyard.se rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive auktoriserad skomakare. Brandyard.se står då för, ett i förväg, överrenskommet belopp för reparationskostnader mot uppvisande av kvitto.

Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Vid ehållande av brandyard.se´s returnummer bör varan vara oss på brandyard.se tillhanda inom 14 dagar.

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Vi på brandyard.se kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka brandyard.se´s kostnader och administration för returen.

Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till ombudet och till brandyard.se via vår Kundtjänst. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till brandyard.se och ombudet enligtovan.

Ansvar vid fel

Föreligger fel som vi på brandyard.se ansvarar för, åtar sig brandyard.se att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för brandyard.se. Brandyard.se kan även i de fall det är möjligt hänvisa kunden till auktoriserad skomakare, då brandyard.se står för, ett i förväg, överrenskommet belopp mot uppvisande av kvitto.

Brandyard.se´s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932).


BrandYard © 2018